На основу Решења саобраћајне инспекције 06 бр.347-1/10, а у складу са чл. 65 и чл.66 Закона о путевима („Сл.гласник РС.“,бр.41/2018), вас обавештавамо да се обуставља саобраћај за сва возила у ул.Немањиној, на делу пута и то између кућних бројева бр.24 и бр.26. у дужини од 20 метара, из разлога урушавања потпорног зида од камена и земље, па из тог разлога је отежано одвијање саобраћаја и угрожена је безбедност свих учесника у саобраћају.

Ова обустава је привременог карактера, тако да ће се након санације потпорног зида, донети ново Решење о укидању забране саобраћаја о чему ћемо вас благовремено обавестити.

Обавештавамо вас и да је у току постављање адекватне саобраћајне сигнализације на поменутом делу пута.