Туристички инфо центар

Пешачка зона

Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

Ушће Шуманке у Јабланицу

Пројекат поплочавања пешачке зоне

Пројекат фонтане испред Дома културе

012345
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку Јавне набавке мале вредности бр. 03/2014 - Набавка услуге - Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на територији општине Лебане. 

Позив за учешће у поступку као и конкурсну документацију можете преузети са линкова испод.

Позив

Конкурсна документација

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Обавештење о закљученом уговору

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Обавештење о закљученом уговору

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Обавештавамо Вас да смо извршили измену Конкурсне документације за ЈНМВ 02/2014 Услуге - Одржавање јавне расвете на територији општине Лебане у делу техничке спецификације (Табела 1).

У прилогу Вам достављамо документ о измени и кориговану табелу (Табела 1а).

Измена конкурсне документације

Табела 1a

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку Јавне набавке мале вредности бр. 02/2014 - Набавка услуге - Одржавање јавне расвете на територији општине Лебане. 

Позив за учешће у поступку као и конкурсну документацију можете преузети са линкова испод.

Позив

Конкурсна документација

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“

Лебане,16230, Цара Душана 116

Предмет: Одговор у вези са ЈНМВ  бр. 01/2014

 Пословна ознака 5  бр. 30-161/14

Датум: 21.02.2014.године

 

Дана 20.02.2014.године у 14:12 сати електронским путем на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. стигло је следеће обавештење:

 

Обавештавамо Вас да је  Д.О.О."ВУКОВИЋ1967" заинтересован да Вам достави понуду за јавну набавку о испоруци електричне енергије ЈНМВ: Д-01-01/2014

Међутим, у Одељку В "Услови за учешћше у поступку Јавне набавке из Члана 75. и 76. Закона", чл 1.2. у "Додатним условима" навели сте као услов да Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно, да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио минимално једну  трансакцију.

 Овим путем желимо да Вам скренемо пажњу да овај услов није могао бити испуњен у претходном временском периоду јер Закони о енергетици РС то нису омогућавали. Услови за ту могуност настају тек од  01.01.2014.године, а до тог тренутка је ту могућност имао само ЕПС. Због тога Вас молимо да из "Услова за учешће у поступку Јавне набавке из Члана 75. и 76. Закона" обришете наведени додатни услов.

Такође Вас молимо да нас телефонским или електронским путем  обавестите о измени текста у конкурсној документцији.

 

Одговор:

       Овом приликом Вас обавештавамо да ваша примедба у вези са Конкурсном документацијом за ЈНМВ Добара- Електричне енергије бр.01/2014, није стигла у року предвиђеним  Законом члан 149. став 3. Закона о јавним набавкама, , стога ми Конкурсну документацију не можемо мењати.

 

      Вашу сугестију Комисија за јавну набавку узеће у обзир приликом сачињавања Извештаја о стручној оцени понуда.

 

      И овим путем Вас позивамо да доставите Понуду, уколико то већ нисте учинили.

 

      Лебане, 21.02.2014.године                          

 

 

 

                                                                                             Комисија за ЈНМВ  бр.01/2014

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs

Scroll to top