Туристички инфо центар

Пешачка зона

Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

Ушће Шуманке у Јабланицу

Пројекат поплочавања пешачке зоне

Пројекат фонтане испред Дома културе

012345
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку Јавне набавке мале вредности бр. 05/2014 - Набавка услуге -Зимско одржавање улица и путева на територији општине Лебане. 

Позив за учешће у поступку као и конкурсну документацију можете преузети са линкова испод.

 Позив

 Конкурсна документација

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04/2014

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Питање 1:

У конкурсној документацији за јавну набавку број 04/2014 за набавку радова - Радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева на територији Општине Лебане, у делу где се доказује техничка опремељност стоји да предузеће располаже следећеом техничком опремом и то:

Грејдер комада 1

Ваљак комада 1

Камион комада 3

Доставно возило ПУТАРАЦ комада 1

Скип комада 1

Багер точкаш комада 1

Тример комада 2ПИТАЊЕ

Да ли се подразумева да се за сва возила која се регистрију као доказ о регистрацији достави очитана саобраћајна дозвола и полиса осигурања на којој се једино види да је возило регистровано?

Возила која се региструју:

ГРЕЈДЕР

КАМИОН

ДОСТАВНО ВОЗИЛО

СКИП

БАГЕР ТОЧКАШ

Одговор 1:

Потребно је да се за сва возила која се региструју уз очитану саобраћејну дозволу достави и копија полисе осигурања за то возило.Питање 2:

Да ли уз Образац бр. 4 треба доставити доказ о исправности асвалтне базе?

Одговор 2:

Није потребно доставити тај доказ јер се као услов не тражи поседовање асвалтне базе.

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 04/2014

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку Јавне набавке 04/2014 - Набавка радова - Радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лебане 

Позив за учешће у поступку као и конкурсну документацију можете преузети са линкова испод.

 Конкурсна документација

 Позив

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03/2014

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Обавештавамо Вас да смо извршили измену Конкурсне документације за ЈНМВ 03/2014 Услуге -  Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на територији општине Лебане у делу техничке спецификације.

У прилогу Вам достављамо Измену конкурсне документације за ЈНМВ 03/2014.

Измена конкурсне документације

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs

Scroll to top