Туристички инфо центар

Пешачка зона

Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

Ушће Шуманке у Јабланицу

Пројекат поплочавања пешачке зоне

Пројекат фонтане испред Дома културе

012345

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Главна активност Дирекције у претходном периоду била је на припреми пројектно – техничке документације за изградњу бране и акумулације „Кључ“ И фаза – предбрана. Обављени су разговори са пројектантом институтом за водопривреду „Јарослав Черни“. Започета је израда плана детаљне регулације за Кључ при крају су прибављања мишљења и сагласности разних институција.У току је или завршен стручни надзор за следеће пројекте:

Наставак радова на поплочавању тротоара у пешачкој зони, наставак радова на изградњи фонтане, замена столарије у Гимназији, адаптација месне канцеларије у Бошњацу и Шуману.

Такође Дирекција је учествовала у припреми пројектно – техничке документације и геодетском снимању за следеће објекте:

Адаптација санитарног чвора у Центру за социјални рад, адаптација месне канцеларије у Бошњацу, доградња просторија за потребе Ватрогасне службе у Лебану, пресвлачење бетоном тениског терена.

Извршено је Геодетско снимање резервоара на брду код „Маркове кривине“ за потребе Водовода, затим три клизишта на путу за Бувце, снимање пута Кључ – Липовица због уписа истог, снимање постројења у Ждеглову за потребе Водовода, снимање главног пута код Обданишта за решавање проблема са атмосферским водама.

Сарадња на изради пројекта Балон хале у Лебану.

Израда пројектно – техничке документације за асфалтирање пута до „Ловачког дома“, реконструкцију цркве Светог Николе у Липовици, израда идејног пројекта за уређење платоа испред градске капеле, пројекат реконструкције „Ловачког дома“, пројекат реконструкције игралишта за мале спортове у Шуману, израда идејног пројекта парка преко пута хотела „Царичин град, израда пројекта атмосферске канализације код обданишта и Дома здравља.

У току су израда идејног пројекта за поплочавање тротоара до Дома здравља, за изградњу цркве у Света Петка у Коњину, затим израда пројекта изведеног стања зграда Беомедицине, стари 1. мај и Еxпортекст за потребе легализације истих.

Дирекција тренутно врши надзор над извођењем радова на цркви Светог Николе у Липовици, затим над извођењем радова на објекту хемодијализе Дома здравља, надзор над извођењем радова на насипању локалних и некатегорисаних путева.

Урађен је програм о постављању мањих монтажних објеката као и план коришћења грађевинског земљишта.

Дирекција је учествовала у припреми техничке документације за расписивање јавних набавки у општини Лебане и то за асфалтирање улица 8. март, Хајдук Вељкова, Бојничка, Милана Топлице, Цара Душана – стамбени прилаз 2. Затим припрема тендера за изградњу канализације у Тогочевцу, насипање и поправка локалних и некатегорисаних путева. Организоване су јавне набавке за одржавање јавне расвете, као и вертикалне и хоризонталне сигнализације као и јавна набавка за одржавање локалних и некатегорисаних путева.

Током целе године врши се одржавање јавне расвете на територији целе општине. Урађена је саобраћајна сигнализација на територији општине на локалним и некатегорисаним путевима. У оквиру заштите ђака и пешака урађена је заштитна ограда у зони школа Радован Ковачевић и Гимназија.

Урађен је план и програм одржавања зелених површина за 2014. годину. Надзор у делу одношења смећа из града и са дивљих депонија у сарадњи са РWW. Урађен је попис постављених контејнера са предлогом за постављање већег броја. У плану је замена канти у сарадњи са РWW.Паралелно са овим пословима Дирекција припрема план и програм рада за 2015. годину.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку јавне набавке бр. 04/2014 - Набавка радова - Радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лебане

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане је услед угрожавања безбедности саобраћаја на локалном путу Лебане-Бувце предузела је низ активности у циљу заштите корисника овог пута јер је услед киша дошло до сливања великих количина воде на пут, а што је утицало на оштећење доњег строја пута коловозне конструкције.

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане апелује на возаче, кориснике овог пута, да управљају возилима са повећаном опрезношћу, јер на појединим локацијама је оштећена носивост пута. Препоручује се возачима возила носивости преко 5т да не користе овај путни правац.

 

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане почела је активности на повећању нивоа безбедности саобраћаја у зонама школа и појединим раскрсницама на територији општине Лебане.

Постављена је вертикална саобраћајна сигнализација у зони школе Радован Ковачевић и Гимназије у Лебану, као и у зони основне школе у Цекавици.

Постављено је саобраћајно огледало на раскрсници улица Видовданске и Иве Андрића.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У току је редовно одржавање јавне расвете у општини Лебане. После неколико дана паузе због лоших временских услова, настављамо са заменом сијалица. У Лебану су извршене скоро све поправке, тако да у наредном периоду настављамо за заменом неисправних сијалица у Прекопчелици, Слишану Пертату, Бошњацу Лугару и другим месним заједницама које имају инсталирану уличну расвету. 

Уколико уочите проблем у функционисању јавне расвете молимо Вас да нам пријавите преко овог сајта на страници Пријавите проблем, или у просторијама Дирекције.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У Лебану је у току уређење зелених јавних површина. У оквиру уређења паркова извршиће се садња 250 ружа које је фирма  Агротоп комерц из Прокупља, поклонила граду, захваљујући нашем суграђанину Горану Стојиљковићу.

У протеклом периоду извршено је орезивање стабала у граду и школском дворишту. Ради се и на сређивању обала Јабланице и Шуманке.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 03/2014 - Набавка услуге -  Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на територији општине Лебане. 

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Радови на фонтани у Лебану готови до краја априла

Извор: Југмедиа инфо

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 02/2014 - Набавка услуге - Одржавање јавне расвете на територији општине Лебане. 

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 01/2014 - Набавка добара - електричне енергије. 

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Завршено је асфалтирање улица у Бошњацу, Ћеновцу Микронасељу и Новом Селу. 

Бошњаце

Ћеновац

Микронасеље

Ново Село

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Почели су радови на поплочавању платоа испред Дома културе Радан у Лебану и тротоара у пешачкој зони по пројекту који је израдила ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане

Инвеститор је Општина Лебане а извођач радова је ГДП Инвест продукт ДОО Лебане, док ће надзор над извођењем радова вршити Дирекција.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs

Scroll to top