Туристички инфо центар

Пешачка зона

Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

Ушће Шуманке у Јабланицу

Пројекат поплочавања пешачке зоне

Пројекат фонтане испред Дома културе

012345
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ЈП "Лебане" Лебане у склопу планираног уређења ужег центра града и регулисања пешачке зоне, извршило је постављање два канделабера (уличне светиљке) на простору око Дома културе и везе са пешачким дрвеним мостом.

Замењене су и све неисправне сијалице у пешачкој зони и поправљени канделабери са обе стране реке.

У припреми су радови на комплетном уређењу тзв. пешачке зоне у улици Цара Душана у дужини од 236м са потпуним регулисањем саобраћаја, возила и пешака, а све према одлуци СО Лебане о уређењу саобраћаја на територији општине Лебане и урађеној пројектно - техничкој документацији.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs

Scroll to top