Центар Лебана
Центар Лебана
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Ушће Шуманке у Јабланицу
Ушће Шуманке у Јабланицу
Туристички инфо-центар
Туристички инфо-центар
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат фонтане у центру Лебана
Пројекат фонтане у центру Лебана

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774 | МБ: 17546660  |  Т.РН. 325-9500500291453-98

Адреса: Цара Душана 116, Лебане

Тел: 016/846-322   |  Факс: 016/846-321

Е-пошта: direkcijalebane@mts.rs  |  Web: https://direkcijalebane.co.rs